Projecten

Er is in de samenleving nood aan plaatsen waar mensen zich voor een tijdje gedragen weten en zich gast mogen voelen. En als dit niet kan in een abdij, dan weten we het niet meer.

We doen dit nu al voor 5 mensen die uit Sint Jozef komen en opnieuw de samenleving in stappen. Zij verblijven 6 maanden bij ons. We hebben gevoeld, gezien en gehoord dat opvang soms langer moet zijn. We hebben daarvoor ook ruimte gevonden in de oude abdij in de vroegere studio’s van de paters Salvatorianen. Daarvan willen we een langer durend (1 jaar) gastenkwartier maken.

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art. 104 WIB) en worden gestort op de rekening van de Koning Boudewijnstichting, Brederodestraat 21 1000 Brussel BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 met vermelding: ***128/2611/00079***