Missie

Oude Abdij Kortenberg

Onze opdracht en onze uitdaging:
van deze oude abdij met haar rijke religieuze traditie een nieuwe hedendaagse abdij maken.

Vanuit ons verlangen naar verbondenheid met elkaar in God (Gulden Brief van Willem van Saint Thierry) vormen we een kleine religieuze gemeenschap: de poortgemeenschap. We hinkelen op twee benen. Het been van de werkelijkheid waarin we de tekenen des tijds ontwaren en het been van de christelijke traditie waarin we sporen naar en van en in God krijgen aangereikt. Onze spirituele tocht heeft een zekere stabiliteit gevonden in de Oude Abdij Kortenberg. Het bisdom is de eigenaar maar wij zijn de beheerders (erfpacht) en hebben dus de volle autonome zorg voor de Oude Abdij. Onze opdracht en onze uitdaging: van deze oude abdij met haar rijke religieuze traditie een nieuwe hedendaagse abdij maken.

De oorsprong van OAK is benedictijns en vrouwelijk. Duizend jaar geleden zijn hier benedictinessen begonnen om hun verbondenheid met God in dienstbaarheid aan de wereld van toen uit te bouwen.

Op die fundamenten bouwen wij nu een nieuw spiritueel huis. Zoals de oude abdij op een belangrijk knooppunt van wegen lag en van op die plaats haar spirituele rol in de wereld speelde, stroomt ook vandaag de wereld volop in OAK binnen. Dat gebeurt op verschillende wijzen.

Via de economische poot van de Oude Abdij, haar seminariecentrum. Maar ook door het feit dat heel wat zwervende zinzoekers, gekwetste en in één of andere crisis gesukkelde mensen steeds meer de weg naar OAK vinden. Zowel de seminariegebruiker als de zoekende mens wil in OAK op adem komen en van de OAK-ruimte genieten om er zich te oriënteren.

Elke maandag ontstaat er een ruimte die geopend wordt door mensen die zich op dat moment verzameld hebben in OAK. Door hun bidden, praten, eten, stilvallen, vertoeven in de psalmen, wandelen, luisteren,… ontstaat er verbinding in God met elkaar. Die ruimte groeit doorheen de dag door een samen open lopen van grond. Op die grond kan men ademen en bewegen op de tonen van de eigen ziel. Een viertal mensen van dat maandagse poortgebeuren beheren de abdij en bouwen het uit als een seminariecentrum en lekenabdij.