Charter van Kortenberg

De abdij van Kortenberg is vooral bekend door het ‘Charter van Kortenberg’. Dit Charter, getekend door de hertog van Brabant Jan II in 1315, is op de Magna Charta (1215) na het oudste document in Europa dat de macht van de vorst wettelijk beperkte.

Jan II verkeerde namelijk in slechte gezondheid en voelde zijn einde naderen. Om de opvolging door zijn nog jonge zoon (12 jaar) veilig te stellen, deed hij, in lijn met zijn voorgangers, toegevingen aan de grote steden om hun steun te verzekeren. Zo beloofde hij geen nieuwe belastingen te heffen, erkende hij het recht aan iedereen, rijk of arm, op een onafhankelijke rechtspraak en erkende hij de bestaande privileges van de steden. Om de naleving van deze beloftes te waarborgen werd de Raad van Kortenberg opgericht. De centrale ligging van de abdij tussen Brussel en Leuven maakte dit een geschikte locatie voor de Raad.

Kort na de ondertekening van het Charter overleed Jan II, en hij werd opgevolgd door zijn zoon Jan III.
Dit controleorgaan, een voorloper van de latere standenvergaderingen, vergaderde in de abdij te Kortenberg en op andere plaatsen tot in 1375.