Charter van Kortenberg

De abdij van Kortenberg is vooral bekend door het ‘Charter van Kortenberg’. Dit handvest, getekend door de hertog van Brabant Jan II in 1315, is op de Magna Charta (1215) op het oudste document in Europa dat de macht van de vorst beperkt blijft.

Jan II inderdaad in slechte gezondheid en zijn einde naderen. Om de opvolging door zijn nog jonge zoon (12 jaar) veilig te stellen, deed hij, in lijn met zijn uitvoerders, toegevingen aan de grote steden om hun steun te verzekeren. Zo beloofde hij geen nieuwe belastingen te heffen, erkende hij de bestaande privileges van de steden. Om de oprichting van deze beloftes werd de Raad van Kortenberg opgericht. De centrale ligging van de abdij tussen Brussel en Leuven maakt dit een snelle locatie voor de Raad.

Kort na de ondertekening van het Charter overleden Jan II, en hij werd ondertekend door zijn zoon Jan III.
Dit controleorgaan, een voorloper van de latere standenvergaderingen, vergaderde in de abdij te Kortenberg en op andere plaatsen tot in 1375.