Spiritualiteit & activiteiten

De Oude Abdij heeft een jarenlange traditie als bezinningscentrum. De inspirerende sfeer van het voormalige klooster is nog steeds voelbaar. Zowel in het gebouw als buiten zijn er vele plekjes die rust en stilte bieden. In het mooie park rondom de abdij kan je heerlijk wandelen en kan je even afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen en genieten van rust en stilte.

Wij ontvangen graag allerlei groepen die bij ons hun spirituele activiteiten willen organiseren.

Elk jaar maken wij ook een eigen bezinningsprogramma op met uiteenlopende retraites, weekends en workshops. U kan ons eigen programma raadplegen voor verdere info.

20-21 september 2020
20-21 december 2020
21-22 maart 2021
20-21 juni 2021

Seizoenswissel in OAK

In het komende werkjaar vallen de seizoenswissels allemaal op een maandag of zondag. Maandag is het poortmaandag en de zondag ervoor is dan een gelegenheid om bewust de overgang naar het nieuw seizoen te beleven en dat kan in combinatie met de poortmaandag.

Elke maandag behalve paasmaandag, pinkstermaandag en tussen 15 juli en 15 augustus

Poortmaandagen

Er is een tijd en een plaats voor alles. Er is ook een tijd om in het leven ruimte (tijd en plaats) uit te sparen zodat het meelopen in de waan van de dag kan stoppen. Zo kan men de focus bewaren op de eigen kern. Een poortmaandag is zo’n kans om de verbinding met de Werkelijkheid onder en in en achter alle dingen te voelen. Deze maandagen willen de deur openduwen naar de kern van de dingen. We zetten de deur van de oude abdij open. Het rustig groene park, het ritme van de tijdsindeling en de andere poortgenoten, zijn een uitnodiging om bij jezelf te komen, bij wat je beroert, bezighoudt, … Als je daarbij begeleiding wil, kan dat.
We laten ons die dag leiden door de psalmen. Psalmen zijn biddende poëzie met uitgelezen poortkansen. Ze vormen het centrale gebeuren van elke poortmaandag.

Elke tweede maandag:
12/10/2020
09/11/2020
14/12/2020
11/01/2021
08/02/2021
08/03/2021
12/04/2021
10/05/2021
14/06/2021

Leesgroep

'De weg van Eckhart." Van Ton van der Stap.
In dit boek komen aan de hand van korte teksten de leidende inzichten van Eckhart naar voren. De schrijver voorziet deze van een verhelderend spititueel commentaar. Wij lezen de teksten van Eckhart zodat ze ons denken, aavoelen en beleven zouden beroeren en in ons vlees en bloed kunnen worden.

Het programma voor 2020-2021 sluit aan bij de verandering en wil een kans bieden om ‘iets’ te doen. Daarnaast zijn er de vaste bakens doorheen onze oude abdij: poortmaandag, leesgroep (‘De weg van Eckhart’ van Ton van der Stap), de ora et labora weekends, enz.

Informeren of inschrijven kan steeds telefonisch of per e-mail. Een inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijvingsbedrag.

E-mail:  dirk.snackaert@oudeabdijkortenberg.be
Telefoon: 02/ 757 20 22
Rekeningnummer: BE05 0015 2692 33 75