OAK lezingen

Een wetenschapper waarschuwt vanuit ecologisch standpunt: door Dirk Draulans

op donderdagavond 24/10/2019

In het verhaal van de wetenschapper geven we stem aan de natuur zelf. Hoe zit ze in elkaar, wat weten we van haar en wat niet, is het allemaal in onze menselijke schema’s te vatten of ontsnapt er ons ook veel. Er ontstaan nieuwe vormen van wetenschap zoals de klimaatwetenschap, de aardwetenschap die weer ander en nieuwe licht op het reilen en zeilen in de natuur belichten. Er is de zekerheid dat het menselijk handelen van laatste decennia de aarde grondig heeft beïnvloed. We willen de natuur zelf en eerst aan het woord laten.

Een theoloog belicht het roepen van paus Franciscus in de encycliek ‘laudato si’: door Stijn Demaré 

op donderdagavond 20/02/2020

De zorg voor de aarde wordt bedreigd door ecologische verloedering. Ook de mens is daar slachtoffer van. We worden geconfronteerd met een complexe en bedreigende crisis. De oorzaken daarvan zijn bij de mens te zoeken. De paus heeft het over het vermetel vertrouwen in een technocratisch ingerichte samenleving die gelooft in een mythe van onbeperkte groei en gebaseerd is op marktmechanismen ten dienste van eigenbelang en winstbejag.

De paus pleit voor een integrale ecologie waarin zo goed als alle dimensies van het bestaan verweven zijn: milieu, economie, sociale en maatschappelijke realiteit, dagelijks gedrag, morele overtuigingen. De centrale leidraad moet zijn: het gemene goed en de zorg voor komende generaties.

Een broeder van Franciscus herhaalt vandaag het roepen van Franciscus : door André Jansen

op donderdagavond  26/03/2020

In het Zonnelied van Franciscus is de zon een broeder en de maan een zuster, het water een zuster en de wind een broeder. …heel de natuur is familie van de mens. En in en door en met die verbondenheid met de mens prijzen ze God. Franciscus spreekt zo omdat hij niet anders kan en zijn taal vertrekt vanuit een mystieke kern waarin hij in een diepe verbondenheid leeft met heel de werkelijkheid. een werkelijkheid die veel groter is dan zijn kleine ikje en dat openstaat voor het Mysterie dat hij God heeft leren noemen. Hoe kan zijn taal en zijn beleving van de werkelijkheid en God vandaag en voor ons betekenis krijgen?

Uur: 19.30u. – 22u.

Prijs: 10€ 
Inschrijven ten laatste 2 weken op voorhand.
Via : info@oudeabdijkortenberg.be
Een inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijvingsbedrag.

Overschrijven op BE05 0015 2692 3375 met vermelding van de activiteit