Spiritualiteit & activiteiten

De Oude Abdij heeft een jarenlange traditie als bezinningscentrum. De inspirerende sfeer van het voormalige klooster is nog steeds voelbaar. Zowel in het gebouw als buiten zijn er vele plekjes die rust en stilte bieden. In het mooie park rondom de abdij kan je heerlijk wandelen en kan je even afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen en genieten van rust en stilte.

Wij ontvangen graag allerlei groepen die bij ons hun spirituele activiteiten willen organiseren.

Elk jaar maken wij ook een eigen bezinningsprogramma op met uiteenlopende retraites, weekends en workshops. U kan ons eigen programma raadplegen voor verdere info.

Elke maandag behalve paasmaandag, pinkstermaandag en tussen 15 juli en 15 augustus

Poortmaandagen

Er is een tijd en een plaats voor alles. Er is ook een tijd om in het leven ruimte (tijd en plaats) uit te sparen zodat het meelopen in de waan van de dag kan stoppen. Zo kan men de focus bewaren op de eigen kern. Een poortmaandag is zo’n kans om de verbinding met de Werkelijkheid onder en in en achter alle dingen te voelen. Deze maandagen willen de deur openduwen naar de kern van de dingen. We zetten de deur van de oude abdij open. Het rustig groene park, het ritme van de tijdsindeling en de andere poortgenoten, zijn een uitnodiging om bij jezelf te komen, bij wat je beroert, bezighoudt, … Als je daarbij begeleiding wil, kan dat.
We laten ons die dag leiden door de psalmen. Psalmen zijn biddende poëzie met uitgelezen poortkansen. Ze vormen het centrale gebeuren van elke poortmaandag.

Donderdagavond
24/10/2019
20/02/2020
26/03/2020

OAK lezingen

De apostel Paulus schreef al over het jammeren en zuchten van de natuur die in barensweeën wacht op de menselijkheid van de mensen. De aarde is beroofd, geroofd, leeggehaald, vervuild... en ze reageert moe getergd als het ware. Ons denken over grondzekerheden wankelt. Maar hoe en in welke mate?
We vragen het aan een wetenschapper, aan een pater franciscaan en aan de paus. Bij filosofen die denken rond de klimaatsveranderingen, wordt de encycliek van de paus 'laudato si' als belangrijk bestempeld. In de christelijke traditie is Franciscus van Assisi de stem geweest van alles wat ademt en leeft. de wetenschapper waarschuwt al decennia voor de onvoorspelbare reactie van de natuur op het menselijk handelen van de laatste 100 jaar.
De natuur heeft in de wetenschapper, de spirituele traditie van Franciscus en de paus een stem gekregen die wij willen versterken.

Elke tweede maandag:
14/10/2019
04/11/2019
09/12/2019
13/01/2020
10/02/2020
09/03/2020
06/04/2020
11/05/2020
08/06/2020

Leesgroep

'De weg van Eckhart." Van Ton van der Stap.
In dit boek komen aan de hand van korte teksten de leidende inzichten van Eckhart naar voren. De schrijver voorziet deze van een verhelderend spititueel commentaar. Wij lezen de teksten van Eckhart zodat ze ons denken, aavoelen en beleven zouden beroeren en in ons vlees en bloed kunnen worden.

zaterdagavond
07/12/2019

Adventsconcert

zaterdagavond
19-20/10/2019
23-24/05/2020

Ora et labora-weekends

Twee dagen vertoeven in een heilzame wisselwerking van bidden en werken. Juist voldoende om het helende, onthaastende van de afgemeten en afwisselende momenten te laten inwerken. Per dag zijn er drie gebedsmomenten en twee werktijden. De avond is vrij. Het is de bedoeling dat beide facetten (werken en bidden) evenwichtig uitgebouwd zijn en dat men daaraan deelneemt. Het is niet de bedoeling dat men alleen zou werken of alleen zou bidden. Deelnemen kan na een intakegesprek.
Zaterdag: 9u00-zondag: 16u00
prijs: € 25 voor een weekend
begeleiding: Dirk Snackaert
Inschrijven ten laatste 2 weken op voorhand via info@oudeabdijkortenberg.be

Het programma voor 2019-2020 sluit aan bij de verandering en wil een kans bieden om ‘iets’ te doen. Daarnaast zijn er de vaste bakens doorheen onze oude abdij: poortmaandag, leesgroep (‘De weg van Eckhart’ van Ton van der Stap), de ora et labora weekends, enz.

Informeren of inschrijven kan steeds telefonisch of per e-mail. Een inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijvingsbedrag.

E-mail:  dirk.snackaert@oudeabdijkortenberg.be
Telefoon: 02/ 757 20 22
Rekeningnummer: BE05 0015 2692 33 75