Spiritualiteit & activiteiten

De Oude Abdij heeft een jarenlange traditie als bezinningscentrum. De inspirerende sfeer van het voormalige klooster is nog steeds voelbaar. Zowel in het gebouw als buiten zijn er vele plekjes die rust en stilte bieden. In het mooie park rondom de abdij kan je heerlijk wandelen en kan je even afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen en genieten van rust en stilte.

Wij ontvangen graag allerlei groepen die bij ons hun spirituele activiteiten willen organiseren.

Elk jaar maken wij ook een eigen bezinningsprogramma op met uiteenlopende retraites, weekends en workshops. U kan ons eigen programma’s raadplegen voor verdere info.

Elke maandag behalve paasmaandag, pinkstermaandag en tussen 15 juli en 15 augustus

Poortmaandagen

Er is een tijd en een plaats voor alles. Er is ook een tijd om in het leven ruimte (tijd en plaats) uit te sparen zodat het meelopen in de waan van de dag kan stoppen. Zo kan men de focus bewaren op de eigen kern. Een poortmaandag is zo’n kans om de verbinding met de Werkelijkheid onder en in en achter alle dingen te voelen. Deze maandagen willen de deur openduwen naar de kern van de dingen. We zetten de deur van de oude abdij open. Het rustig groene park, het ritme van de tijdsindeling en de andere poortgenoten, zijn een uitnodiging om bij jezelf te komen, bij wat je beroert, bezighoudt, … Als je daarbij begeleiding wil, kan dat.

Donderdagavond
25/10/2018
29/11/2018
22/02/2019
21/03/2019

OAK lezingen

Driemaal de pols voelen van wat er dieper in onze cultuur aan de gang is. En horen wat er werkelijk reilt en zeilt achter de oppervlakte van veel gebulder, getier, gejoel van vandaag. Om zo opnieuw de diepere stromen van fundamentele menselijkheid aan te boren. Spirituele tradities hebben een specifieke inbreng te doen. Die willen we met deze drie sprekers ook naar boven halen.

Elke tweede maandag:
08/10/2018
12/11/2018
10/12/2018
07/01/2019
11/02/2019
11/03/2019
08/04/2019
13/05/2019
10/06/2019

Leesgroep

Edel Maex gaat in dit boek aan de hand van een aantal zen toespraken op zoek naar wat aan de grondslag ligt van zen en bij uitbreiding religie. Die gemeenschappelijke kern kent diep van binnen iedereen. ‘iedereen weet’ is een pleidooi om met een open hart en geest naar religie en spiritualiteit te kijken. Dan ontdekken we misschien wat we altijd al geweten hebben. Je hoeft het boek niet op voorhand te lezen, er is voldoende tijd om dit ter plekke te doen. Er is ook tijd om het gelezene individueel te laten doorwerken (wat raakte me, wat zinde me niet). Samen zoekend en lezend beluisteren we nadien elkaar om die fundamentele menselijkheid in ieder van ons aan te boren.

zaterdagavond
15/12/2018

Adventsconcert

14 en 21 januari 2019:
De Bergrede

18 en 25 februari 2019:
De Vlakterede

Bijbelse leesavonden

Bij deze avonden wordt stil gestaan bij de kern van de evangelies. De Bergrede van Mattheus en de vlakterede van Lucas. Deze worden exegetisch benaderd maar ook uitgelegd zodat ze voor nu en hier relevant gaan klinken. De gids doorheen deze teksten en begeleider van deze avonden is Luc Devisscher.
Deze groep is volledig, je kan niet meer aansluiten.

Het programma voor 2018-2019 sluit aan bij de verandering en wil een kans bieden om ‘iets’ te doen. Daarnaast zijn er de vaste bakens doorheen onze oude abdij: poortmaandag, vieringen, leesgroep (Het evangelie van Thomas), de ora et labora week, enz.

Informeren of inschrijven kan steeds telefonisch of per e-mail. Een inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijvingsbedrag.

E-mail:  dirk.snackaert@oudeabdijkortenberg.be
Telefoon: 02/ 757 20 22
Rekeningnummer: BE05 0015 2692 33 75